RAJNHARD ŠMID Intuitivni spajač analognih i digitalnih fantazija