Izložba: Fantasy and the Medieval Past

Mesto: Delaware Art Museum, Vilmington, SAD

Vreme: od 29. septembra 2021. do 2. januara 2022.

sajt: https://delart.org/fantasy-and-the-medieval-past/

Već 150 godina Amerikanci su bili fascinirani srednjovekovnom prošlošću. Oslanjajući se na radove savremenih ilustratora Tonija Diterlicija (@diterlizzi), Lea i Dajan Dilon i Jana Šoenhera (@ianschoenherr), kao i na istorijska dela iz muzejske kolekcije Hauarda Pajla, ova izložba pruža pogled na fantastične srednjovekovne oblasti nekih od naših omiljenih bića. Od magičnih stvorenja, zamkova i slika borbe i viteškog života, pripremite se za prenošenje u imaginaciju srednjovekovnog sveta koje odražavaju promenljivo shvatanje rodne ravnopravnosti, kulturnog identiteta, invaliditeta i razlika u savremenoj Americi.